Đâu tiên mình giới thiệu luật tính chi cùa môn bài xập xám

Trong 1 ván bài có 3 chi của mình sẽ đấu với 3 chi của người ta, nếu bạn có 2 chi thắng và 1 chi thua là bạn ăn một chi, còn lại nếu bạn có 3 chi ăn hết 3 chi của người ta thì bạn ăn họ 6 chi ( ví ăn 3 chi 1 lần sẽ rất hiếm hơn nên thưởng x2 là thành 6 chi ).

Nếu bạn ăn 3 nhà mà nhà nào bạn ăn cũng 3 chi thì x4 lên một nhà, như vậy tinh ra bạn ăn mỗi nhà 12 chi do đó cuối cùng trong ván bài đó bạn ăn 36 chi.

Cách tính xì át trong ván bài là:

  • Người nào không có xì là bị trừ 4 chi
  • Còn người nào có 2 chi thì cổng 4 chi và có 3 xì thì cộng 8 chi
  • Nếu có 4 xì thi binh từ quý xì để cuối thì được 16 chi x 3 nhà lên
  • Còn có 3 xì mà binh được tam chi đầu thì được 12 chi x3 nhà + với 8 chi nữa.

Các trường hợp đặt biệt trong binh xập xám tính chi

Tứ quý ở chi cuối sẽ ăn 4 chi của mỗi nhà

Tứ quý ở chi giữa sẽ ăn 8 chi của mỗi nhà

Xám cô để ở chi đầu ăn 3 chi của mỗi nhà

Thùng phá sảnh để ở chi cuối ăn 5 chi của mỗi nhà

Thùng phá sảnh để ở chi giữa ăn 10 chi của mỗi nhà

Cù lũ để giữa ăn 2 chi mỗi nhà

Tam sảnh ăn 6 chi mỗi nhà

Tam thùng ăn 6 chi mỗi nhà

5 đôi thông ăn 6 chi mỗi nhà

12 lá bài cùng 1 nước ăn 12 chi mỗi nhà

13 lá bài cùng 1 nước ăn 26 chi mỗi nhà

Sảnh rồng ăn 60 chi mỗi nhà

Sảnh rồng cùng một nước ăn 1000 chi một nhà

Tóm lại trong bộ luật chơi binh xập xám tính chi cứ ở chi giữa là x2 lên như: cù lũ , từ quý, thùng phá sảnh

Sau đây một số ván bài mình chơi và mình sẽ tinh chi làm ví dụ cho các bạn xem nha

Ví dụ 1: Hình môt dưới đây là 2 nhà một nhà là 5 bánh xe ( gọi là 5 đôi ) và nhà thứ hai là thùng – xám – xám

Như vậy nhà thứ hai sẽ ăn nhà một tổng cộng là 5 chi nhưng trong 5 chi này nhà thứ hai ăn từ chi đầu cho đên chi cuối nên được thưởng x2 vậy cuối cùng là ăn 10 chi.

Vi dụ 2: 4 nhà đấu với nhau mình tinh theo chiều kim đồng hồ

Nhà A là: sảnh thủ ( sảnh 2 đôi thủ )

Nhà B là Thùng thủ

Nhà C là cù lũ 1 đôi

Nhà D là Cù 2 đôi dương ( gọi là dách dách cù )

sao đây cách tính chi cho từng nhà

Nhà A là: sảnh thủ ăn thua mỗi nhà 1 chi + không có xì vậy tổng thua 7 chi ( 3 chi thua + 4 chi khong co xì )

Nhà B là Thùng thủ ăn A 1 nhà thua 2 nhà C,D vậy là thua 1 chi do có xì

Nhà C là cù lũ 1 đôi ăn 2 nhà A,B nhưng bị thua nhà C hoàn toàn hết 3 chi nên ăn 2 chi và thua 6 chi nhà D, có xì cho nên ( +2-6=-4 ) ==> tổng thua 4 chi

Nhà D là Cù 2 đôi dương ăn 3 nhà nhưng nhà A,B ăn được mỗi nhà 1 chi còn ăn nhà C 6 chi vậy là (+2+6= +8 chi) ==> tổng thua 8 chi

Nếu bạn nào thua hiểu có thể đọc lại bài Hướng dẫn chơi binh xập xám dễ hiểu nhất sao đó mới đọc bài này vì bài này dạng chuyên nghiệp hơn