1/ Bình thường mạnh thắng, yếu thua Có mùi bán độ, thường lừa nằm trên
2/ Hiệp hai tài xỉu hai hòa 
Bất kể tỉ số, ta là nằm trên
3/ Đồng banh trên dưới cân tiền 
Tài xỉu nửa trái, múc liền mạnh tay
4/ Ra rung từ phút mười lăm 

Trên đang dẫn trước, ta nằm xỉu ngay
5/ Sân nhà được chấp đồng banh 
Trên ăn dưới tám, e rằng dưới thua
6/ Đi khách, bóng chấp một hoà 
Tài xỉu ba trái, cũng là múc trên
7/ Sân nhà thứ hạng thấp hơn 
Kị dơ với khách, cửa trên ta nằm
8/ Trong một trận đấu sống còn 
Dưới đang dẫn trước, lon ton vào tài ngay
9/ Tài sâu, bóng được thua hoà 
Cái thằng dẫn trước thường là thắng luôn.
 
(Sưu tầm từ Happy8)